Kontakt
    Ledige stillinger

    Vi leter alltid etter nye lagarbeidere

    Her finner du stillingene vi har ute nå. Selv om det ikke alltid ligger stillinger ute, tar vi alltid imot åpne søknader. Bli med oss og bygge et sterkere lag.

    Ta kontakt på lagspiller@lagentreprenor.no eller se utlyste stillinger under.