Kontakt
  Tjenester

  Stort og smått, høyt og lavt

  Med solid erfaring og kompetanse tar vi på oss alle typer oppdrag. Alt fra mindre oppdrag hos privatpersoner til større oppdrag og totalentrepriser for private aktører og det offentlige. Stort og smått, høyt og lavt.

  Skole og barnehage

  Vi har lang erfaring med både rehabilitering og bygging av skoler og barnehager; både for det offentlige og for private aktører. I skjæringspunktet mellom kvalitet, byggetid og kostnader bygger vi skoler med gode arbeidsforhold både for elevene og de ansatte.

  Sammen velger vi materialer og løsninger som er bærekraftige både i dag og i årene som kommer. Gode valg når det gjelder lys og luft, akustikk og teknologi er avgjørende for læringsmiljøet; og det samme er gode uterom. Gjennomtenkte løsninger gjør at vi får et best mulig bygg innenfor budsjettrammene.

  Se referanser på skole og barnehage

  Helsebygg

  Gode helsebygg; enten det er omsorgsboliger, avlastningsboliger, pleiehjem eller helsesentre, er avgjørende for de som jobber, bor og besøker byggene. Lag har fagkompetansen som skal til for at bygget skal fungere optimalt for alle grupper.

  At tekniske innretninger må spille på lag med arkitekturen er en selvfølge i alle bygg, og kanskje særlig i helsebygg. Vi samarbeider med de beste på sine fagfelt slik at alt legger til rette for en best mulig opplevelse og bruk av bygget.

  Se referanser på helsebygg

  Næringsbygg

  Fleksible lokaler som enkelt kan tilpasses ny bruk, lave driftskostnader og robust kvalitet er viktig for ethvert næringsbygg. Vi har erfaringen og kompetansen til å påta oss både komplekse totalentrepriser og byggeoppdrag for private aktører og det offentlige. Vi håndterer alt fra rehabiliteringer og påbygg til nybygg.

  Se referanser på næringsbygg

  Hus og hjem

  Skal dere bygge nytt, bygge ut eller bygge på? Trenger du hjelp til å bytte vinduer, bygge platting, legge nytt tak eller bytte bordkledning? Sammen får vi det akkurat slik du ønsker.

  Vi har solid erfaring og tar gjerne oppdraget som totalentreprenør. Da tar vi hånd om hele byggeprosessen, koordinerer alle underleverandørene og sørger for at regelverket følges til punkt og prikke.

  Se referanser på hus og hjem