Kontakt

  Vil redusere sløsing på byggeplassen

  De neste ni månedene skal Lag Entreprenør teste ut nye nye logistikk- og teknologiløsninger på byggeplassen på Bankplassen på Skogn. Målet er å gjøre byggeprosessen mer effektiv og mer miljøvennlig.

  – Målet vårt er at vi skal kunne samle erfaringer som kommer hele byggebransjen til gode, forteller Lars Petter Sjøvold, som er daglig leder i Lag Entreprenør.

  Samarbeider inn i fremtiden

  Lag Entreprenør har valgt Bankplassen på Skogn, hvor de skal bygge 8 leiligheter med parkeringskjeller for Stiklestad Eiendom AS, som testarena.

  – Vi håper at de nye tekniske løsningene blant annet vil gjøre at vi trenger mindre tungtransport til og fra byggeplassene og at avfallshåndteringen blir bedre, sier Sjøvold.

  Lag Entreprenør samarbeider med SINTEF Teknologiledelse og Bygger´n på prosjektet, som har fått arbeidsnavnet DigiTimber. Prosjektet er initiert av Industrinavet i Trøndelag, og får økonomisk støtte fra Distriktsforsk og Trøndelag fylkeskommune.

  – Vi tror byggebransjen vil ha mye å tjene på å benytte flere digitale hjelpemidler, forteller Sjøvold. – Det kan hjelpe oss å identifisere både sløsingsområder og forbedringsmuligheter.

  Hva blir nytt?

  Materialene som bestilles til byggeplassen leveres hovedsakelig med lastebil. I forprosjektet planlegger Lag Entreprenør å bestille materiale bare én gang i uka, slik at det blir færre, men større leveranser til byggeplassen. Bestillingene skal skje via en app.

  I tillegg legges det opp til at lastebilene som kommer med materialer og andre varer, skal ta med seg avfallet fra byggeplassen når de returnerer. Avfallet skal på forhånd være sortert og samlet i store sekker.

  – Det krever at vi må få bedre oversikt og at vi blir bedre på planlegging, sier Sjøvold.  – Klarer vi det, vil vi få en mer bærekraftig drift, bedre ressursutnyttelse og reduserte kostnader i byggeprosjektene. Det er til det beste både for oss alle.

  Kvalitet, bærekraft og samspill i alle lag