Kontakt
  Mann i arbeidsklær med et nettbrett

  Fra gode til enda bedre 3D-modeller

  Med 3d-scanning av bygg som er under oppføring, kan byggherren få en enda mer nøyaktig digital modell av det nye bygget sitt.

  Når Lag Entreprenør setter i gang et prøveprosjekt med 3d-scanning av bygg som er under oppføring, er målet å gi byggherren en enda mer nøyaktig digital modell av det nye bygget sitt.

  Det nye lagerbygget til Norlog på Røra er prøveklut for den nye metoden. 

  Kort sagt handler det om at vi scanner bygget og legger 3D-modellene inn i byggeplassverktøyet StreamBIM, sier Håkon Grande, som i tillegg til å studere sivilingeniør på NTNU jobber som BIM-ansvarlig hos Lag. 3D-modellene gir byggherren enda mer nøyaktig dokumentasjon av bygget, og det forenkler både forvaltning, drift og vedlikehold av bygget.

  bygg under oppføring
  bygg under oppføring
  bygg under oppføring

  Hvert rom scannes separat. 

  Fra punktsky til BIM

  Bytgningsinformasjonsmodellering, som forkortes til BIM, er en fellesbetegnelse for informasjon samlet i 3D-modeller. Arkitekter og rådgivende ingeniører tegner modellene sine i avanserte tegneprogram. Modellene samles i én felles modell. 3D-modellen brukes blant annet for å sjekke hvor rørføringene og det elektriske anlegget går. Siden både de ansatte i Lag og hos underentreprenørene har tilgang på de samme tegningene, minimerer det risikoen for feil under byggeprosessen. 

  Vi bruker modellene i StreamBIM aktivt både i framdriftsplanleggingen og i kvalitetssikringen, forteller Håkon. 

  Han bruker såkalt punktskymodellering når han laserscanner bygget. Modelleringen fanger opp alle detaljene i byggeprosjektet og får frem en 3D-modell. Denne detaljerte fremstillingen av bygningen kalles ofte en punktskymodell. 

  3D-modellen gir faktiske mål om det som er bygget og montert; ikke bare informasjonen fra tegningene, forklarer Håkon. Det inkluderer også avstander og mål på både vegger og bæresystem. Slik gir vi byggherren en enda mer nøyaktig leveranse. 

  De ulike bildene settes sammen før modellen legges inn i StreamBIM. 

  Smart samarbeid

  Punktskymodelleringskameraet er «lånt» gjennom et samarbeid med studentorganisasjonen Moment NTNU, som Håkon har vært med og stiftet. Medlemmene i Moment jobber for å fremme digitalisering og innovasjon i byggebransjen gjennom digitale verktøy.

  Har du en jobb du trenger å få utført? Få Lag til å ta jobben!

  Ta gjerne kontakt med oss! 

  Kvalitet, bærekraft og samspill i alle lag