Kontakt

  Norges fineste byggeplass?

  SINTEF Teknologiledelse mener samarbeidet mellom forskningsinstitusjonen, Lag Entreprenør og Byggern´n kan resultere i løsninger som på sikt kan komme hele byggebransjen til gode

  Når nye Frol barnehage på Levanger bygges, er det ikke bare selve bygget som er nyskapende. Barnehagen settes opp i rekordfart; blant annet på grunn av måten byggingen gjennomføres på.

  De siste ni månedene har SINTEF Teknologiledelse, Lag Entreprenør og Byggern´n samarbeidet om forskingsprosjektet DigiTimber, finansiert av DistriktsForsk og Trøndelag fylkeskommune. Målet med prosjektet er å implementere og evaluere nye, innovative løsninger på byggeplass. I tillegg til Frol barnehage er også Bankplassen på Skogn og Kvislaparken i Verdal med i prosjektet.

  – Gjennom prosjektet ser vi blant annet på løsninger for materialleveranser og avfallshåndteringen på byggeplassen, forteller Lars Petter Sjøvold, som er daglig leder i Lag Entreprenør. – Lykkes vi med de nye løsningene, vil det være med å gjøre både leverandørene og entreprenørere mer effektive, og til å gjøre byggebransjen mer bærekraftig.

  Også omgivelsene vil nyte godt av de nye løsningene. I og med at materialene kommer levert i riktige lengder til byggeplassen, er det ikke behov for å sage på byggeplassen. Et konkret resultat av dette er at det blir mindre avfall enn på en typisk byggeplass.

  – Jeg har vært på en god del byggeplasser, og dette er en av de ryddigste, sier Svein Roger Troset, som er prosjektansvarlig i Levanger kommune. – Det sikrer en god og trygg arbeidsplass både for håndverkerne som jobber der og for besøkende.

  Ryddig og effektivt

  Troset får støtte av Marte Løvli, som er styrer i Frol barnehage.

  – Dagens barnehage ligger rett ved siden av der den nye barnehagen bygges, forteller hun. – Både vi som jobber i barnehagen og flere av foreldrene har merket oss at det er så ryddig på byggeplassen. Det er så flott at det verken ligger sagflis, isopor eller plastikk og slenger på nabotomta.

  Nye Frol barnehage får en kompleks arkitektur, med mange ulike mål og spesielle vinkler.

  – Her kommer prekuttede materialer virkelig til sin rett, forteller Markus Berget, som er markedsdirektør hos E.A. Smith, som eier og driver Bygger’n. – Ikke bare kapper de automatiske sagene materialet effektivt; de sørger også for en høyere utnyttelse av råmaterialene.

  En annen konsekvens av at materialene kommer ferdig kuttet til byggeplassen, er at det blir mindre støy for omgivelsene.

  – Vi hadde forventet at det kom til å bli en del byggestøy for oss som holder til på nabotomta, men de sager jo nesten ingen ting her, sier Løvli.

  De nye tekniske løsningene gjør også at det blir mindre tungtransport til og fra byggeplassene. Leveransene til byggeplassene skjer én gang i uka.

  På en av de andre byggeplassene som er med i DigiTimber-prosjektet, gjennomføres det et forsøk hvor lastebilene som kommer med materialer og andre varer tar med seg avfallet fra byggeplassen når de returnerer. Avfallet er sortert og samlet i store sekker. Bestilling av avfall i retur skjer via en app Bygger´n har utviklet til smarttelefonen.

  – Det krever at vi er gode til å planlegge, og gjør at vi får en mer bærekraftig drift, bedre ressursutnyttelse og reduserte kostnader i byggeprosjektene, sier Sjøvold i Lag Entreprenør.

  Bygging for fremtiden

  SINTEF Teknologiledelse mener samarbeidet mellom forskningsinstitusjonen, Lag Entreprenør og Byggern´n kan resultere i løsninger som på sikt kan komme hele byggebransjen til gode.

  – Både Lag Entreprenør og Bygger´n viser mot og gjennomføringsevne når de prøver ut nye løsninger for å tvinge frem håndfaste resultater, sier Sven-Vegard Buer, som er forsker i SINTEF.  – På denne måten får vi frem både fordelene og ulempene ved løsningen og får gjort de nødvendige justeringene for å sikre at implementeringen blir best mulig. Slik kan vi komme frem til en byggemåte som både er tilpasset ny teknologi og miljøet.

  Kvalitet, bærekraft og samspill i alle lag