Kontakt

  Tommel opp på byggeplassen

  – Det er en selvfølge for oss, sier Morten Øyen, som er HMS-leder i Lag Entreprenør.

  👍 sto det på meldingen fra Fellesforbundet til Lag Entreprenør etter at de hadde kontrollert om det er separate dame- og herregarderober og -toalett på byggeplassene.

  – Det er en selvfølge for oss, sier Morten Øyen, som er HMS-leder i Lag Entreprenør.

  Nye krav

  I den nye fellesoverenskomsten for byggfagene, som er en del av trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten, kom det et nytt krav som trådte i kraft 1. juli:

  Det skal være separate dame- og herregarderober og toalett med egen inngang. På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes når dette likevel ikke vil bli benyttet. Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021. 

  Med bakgrunn i dette bestemte Fellesforbundet på Innherred seg for å gjennomføre en såkalt brakkeaksjon. Aksjonen ble gjennomført i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund og EL og IT Forbundet.

  – Målet med brakkeaksjonen var å oppsøke de store byggeplassene for å informere om det nye kravet, forteller Jan Tommy Svebakk, som er organisasjonsarbeider i Fellesforbundet.

  Tilfeldighetene ville det til at mange av byggeplassene Fellesforbundet kontrollerte,  tilhørte Lag Entreprenør.

  – Vi var blant annet innom byggeplassene på Levanger videregående skole og på Sentrumsgården på Skogn, forteller Jan Tommy. – Konklusjonen var enkel: På byggeplassene til Lag Entreprenør står det bra til!

  Positivt for rekrutteringen

  Lag Entreprenør har i mange år sørget for at det har blitt tilført en ekstra brakke til brakkeriggen på de prosjektene hvor vi vet at det er kvinner som jobber. Nå er separate dame- og herregarderober og -toalett en selvfølge på alle prosjektene våre.

  – Det er flere damer i bransjen nå; både hos oss og hos underentreprenørene våre, sier Dag Ivar Indahl, som er tillitsvalgt i Lag Entreprenør. – Det er viktig at vi tilrettelegger for gode arbeidsforhold for alle som er på byggeplassene.

  Ida Rangul er nyutdannet byggingeniør fra NTNU, og begynte som prosjektingeniør hos Lag Entreprenør nå i høst. For øyeblikket jobber hun på prosjektet på Levangerhallen, hvor hallen på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune blir utvidet med et tre-etasjes tilbygg.

  – Vi er flere damer på byggeplassen her; både elektrikere, malere og rørleggere. Jeg tenkte ikke engang på muligheten for at det ikke skulle være separate garderober og toalett på byggeplassene, sier Ida.

  – Det er veldig bra at Fellesforbundet gjennomfører disse brakkeaksjonene, sier Morten.
  – Jeg både håper og tror dette kan få flere jenter til å søke seg til byggfag på videregående skole.

  Kvalitet, bærekraft og samspill i alle lag