Kontakt

  Øvde sammen med nødetatene

  – Bakgrunnen for at vi bestemte oss for å gjennomføre en slik øvelse, var at vi ville sjekke beredskapsnivået i bedriften vår.

  Mandag morgen måtte verneombudet på nye Vinne og Ness skole på Verdal ringe 113 og varsle om at en av de ansatte på byggeplassen hadde fått en kabeltrommel over seg. Heldigvis var ulykken bare en del av beredskapsøvelsen Lag Entreprenør arrangerte sammen med nødetatene på Innherred.

  – Bakgrunnen for at vi bestemte oss for å gjennomføre en slik øvelse, var at vi ville sjekke beredskapsnivået i bedriften vår, forteller Lars Petter Sjøvold, som er daglig leder i Lag Entreprenør. – Det å øve på en slik situasjon, gjør at vi står bedre rustet den dagen det eventuelt skjer noe slikt.

  Øve for å lære

  Scenarioet for øvelsen gikk i korte trekk ut på at en av de ansatte i Lag Entreprenør ble stygt skadet på byggeplassen. Deretter måtte kollegene varsle 113 og starte opp med livreddende førstehjelp frem til nødetatene kom til stedet og overtok både den skadde og innsatsen på stedet.

  Ulykken som ble simulert ble gjennomført så virkelighetsnært som mulig.

  Målet for øvelsen var å øve på en lang rekke elementer i en krisehåndtering; alt fra varslingsrutiner ved ulykker, livreddende førstehjelp, krisehåndtering og kommunikasjon med nødetater, pårørende og ansatte.

  – Tilbakemeldingene vi fikk både fra nødetatene og fra de andre samarbeidspartnerne våre var at vi greide oss bra, men at det er ting vi kan bli enda bedre på, forteller Sjøvold. – Det er vi glade for. Like viktig som det å øve er det å lære mer om hvordan vi skal agere ved en ulykke, hva vi bør øve mer på og hvordan planverket vårt kan forbedres.

  Gode skussmål

  Stjørdalsfirmaet Trygg-Grunn, som koordinerte hele øvelsen på oppdrag fra Lag Entreprenør, mener det er imponerende at et firma velger å gjennomføre en så omfattende systemøvelse uten at det skjer på bakgrunn av en tidligere uønsket hendelse eller etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

  – Hadde hendelsen vært reell, ville pasienten utvilsomt ha overlevd og vært fornøyd med all innsatsen som ble lagt i å hjelpe ham, mener Per-Erik Daviknes i Trygg-Grunn. – Måten stabsarbeidet ble gjennomført på tyder på at det er en ydmyk og kompetent bedrift som åpner seg for nye muligheter og benytter seg av andres erfaringer. Alt i alt er dette en øvelse som er mer enn bestått. Systemet rundt akutt farlige hendelser i firmaet fungerer og kommer til å bli enda bedre de neste dagene.

  Også politiet er enige i at Lag Entreprenør landet på beina etter øvelsen.

  – Da vi kom frem til byggeplassen, konstaterte vi raskt at det var gjort en god innsats med livreddende førstehjelp til den skadde, sier Per Henrik Bykvist, innsatsleder hos politiet. – Både lederen på stedet og de andre involverte dro veksler på hverandre og gjennomførte de tiltakene vi kan forvente.

  Læringspunkter

  Gjennomgangen av øvelsen viste flere ting Lag Entreprenør kan bli bedre på.

  – Det oppstår et enormt behov for informasjon i en krisesituasjon, sier Sjøvold. – Øvelsen har vist oss at vi kan bli enda bedre på å få ut informasjon tidlig, og at alle ansatte må få handlingsplanen ved ulykker enda mer under huden.

  I dagene som kommer skal handlingsplanen justeres i takt med funn fra øvelsen. Fredag skal alle ansatte i Lag Entreprenør samles til HMS-dag. Ett av punktene på programmet er en film fra øvelsen, slik at også de ansatte som ikke var med på øvelsen skal få en grundig innføring i øvelsen. Slik sikres det at alle er enda bedre forberedt hvis uhellet skulle være ute.

  – En slik øvelse er uten tvil en vekker, mener Sjøvold. – Det at nødetatene tar seg tid til å være med og gir oss ærlige tilbakemeldinger, er enormt lærerikt. Jeg er overbevist om at vi er bedre rustet til å håndtere en uønsket hendelse nå enn det vi var da vi kom på jobb i går morges. Det er en trygghet for alle som jobber i Lag Entreprenør og for alle vi jobber for.

  Kvalitet, bærekraft og samspill i alle lag