Kontakt
  en kvinne og to mannlige brannkonstabler

  Førsteklasses brannstasjon

  Det tok i underkant av 10 måneder fra første spadetak til den nye brannstasjonen i Skaun kommune sto ferdig.

  Å bygge en splitter ny brannstasjon på under 10 måneder, og det attpåtil midt under en pandemi, er ikke hverdagskost. Men jammen klarte ikke Skaun kommune og Lag entreprenør det sammen!

  Uten en veldig samarbeidsvillig entreprenør som virkelig har stått på, hadde vi aldri fått til dette, sa ordfører Gunn Iversen Stokke da kun klippet snora og foretok den offisielle åpningen av nye Skaun brannstasjon. 

  Da var det gått 9,5 måneder siden ordføreren tok det første spadetaket 5.mai 2021. 

  Mann i arbeidsklær holder tale foran to mannlige brannkonstabler

   

  Verken Bjørnar Stenstad Nilsen, ordfører Gunn Iversen Stokke eller Ronny Ramsøskar, som er leder forebyggende avdeling ved Brann og redning Orkland, var tunge å be da vi ba dem sette seg inn i brannbilen. 

   

  Presterte med prestasjonsinnkjøp

  Anbudskonkurransen fra Skaun kommune var en såkalt Best Value Procurement (BVP). Konkurranseformen er relativt ny i byggebransjen i Norge, og den er også ny for Lag Entreprenør.

  – Kort forklart er dette er en moderne metode for innkjøp og anskaffelser som ser mer på kvalitet og kompetanse enn bare på pris, forklarer Bjørnar Stenstad Nilsen, som er prosjekt- og prosjekteringsleder i Lag. – Filosofien er at vi som tilbyder vet bedre enn oppdragsgiveren hva som skal til for å få satt opp det bygget de ønsker seg.

  – Det var et modig valg av entrepriseform, og vi ser at det har vært en god metode for oss, tilføyer ordføreren. – Lag har virkelig spilt på lag med oss, og prosessen med å sette opp den nye brannstasjonen er en suksesshistorie fra ende til annen. 

  Etter at Lag vant anbudskonkurransen, har de vært opptatt av å lytte til og samarbeide med Skaun kommune. 

  Vi har hatt et tett samarbeid med arkitekten av brannstasjonen, forteller Leif-Harald Bremnes, som er brannsjef i Orkland og Skaun kommune. Det har hatt veldig mye å si for det gode resultatet vi har fått til sammen. 

  Bedre arbeidsforhold

  Målet med den nye brannstasjonen har først og fremst vært å gi de ansatte i Brann og redning bedre arbeidsforhold, og dermed bedre helse.

  Bygget svarer virkelig til forventningene våre, sier Jomar Nilsen, som er branninspektør i Skaun kommune. Vi har vært opptatt av å få god flyt i bygget, og det syns jeg virkelig vi har fått. 

  En rekke undersøkelser viser at brannkonstabler har høyere risiko for enkelte former for kreft enn resten av befolkningen. Det er viktig å få vasket av røyk og kjemikalier fra biler, utstyr og arbeidsklær etter å ha vært på et brannsted.

  Det skal ikke lukte sur røyk inne på stasjonen, sier Nilsen. 

  Det er grunnen til at brannstasjonen er delt i rene og urene soner. 

  Det er også vitalt å få vasket seg ordentlig etter å ha vært på en brannutrykning. Derfor har brannkonstablene i Skaun fått badstuer slik at de kan svette ut alle stoffene de har fått i kroppen da de var ute på oppdrag.

  Klistremerker med teksten Ren sone og Uren sone

  Kvalitet i alle lag

  Bjørnar Stenstad Nilsen, som har hatt prosjektlederansvaret fra Lag sin side, er fornøyd med resultatet. 

  Ikke bare er det et pent hus å se på; men det har alt det riktige innholdet og svarer til alle kravene til en ny brannstasjon, sier han. Brannstasjonen ble satt opp under pandemien, med de begrensninger det har medført både på grunn av sykefravær og mangel på materiell. Likevel kom vi oss i havn. Det syns jeg alle involverte kan være stolt over!

  Kvalitet, bærekraft og samspill i alle lag